Relacja z webinarium „Harvard Business Review Polska”

Jedna zła decyzja, jedno nierozsądne posunięcie lub jedno zaniechanie – czasami tyle wystarczy, aby dobrze funkcjonująca firma stanęła nad przepaścią. Również sukcesy mogą być źródłem klęski. Dzisiaj jak nigdy wcześniej są one lustrowane przez konkurencję i klientów, a – jeżeli drogi do ich osiągnięcia nie były przejrzyste i uczciwe – firma może słono za to zapłacić. W nieprzewidywalnych i skomplikowanych pod względem prawnym czasach łatwo o błąd, który może przynieść spektakularny upadek.

Aby do tego nie dopuścić, organizacje muszą zadbać o spójność działań z obowiązującymi prawami i normami. Zapewnienie takiej harmonii staje się dużym wyzwaniem zarówno dla zagranicznych, jak i polskich firm. Poszukują one zaawansowanych narzędzi, które im to ułatwią oraz powołują działy compliance, aby sprawowały piecze nad prawidłowym funkcjonowaniem organizacji.

Obejrzyj nagranie webinarium HBRP i TMF Group i dowiedz się m.in.:

  • do czego firmy potrzebują compliance?
  • czy compliance z chwilowej mody staje się koniecznością firm?
  • jak zachować spójność działań z regulacjami w obliczu zmieniających się przepisów?
  • jakie rozwiązania wspierają zarządzanie ryzykiem braku zgodności?
  • jak przedsiębiorcy mogą zdobyć zaufanie i uwagę inwestorów?

Parter projektu:

Nasi eksperci:

Patrycja Strzelecka

Dyrektor Zarządzający TMF Poland

Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie outsourcingu usług biznesowych. Zbudowała od podstaw jedną z największych w Polsce firm księgowych Extor S.A., którą w maju 2016 roku przejęła globalna organizacja TMF Group. Obecnie Pani Patrycja pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego w TMF Poland, która w wyniku integracji z firmami Extor i UCMS Group staje się wiodącym w Polsce dostawcą usług dla biznesu, oferującym m.in. obsługę kadrowo-płacową i księgowo-podatkową.

Mikołaj Pluciński

Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający TMF Poland

Mikołaj Pluciński dołączył do TMF Group Poland w 2000 roku otwierając biuro w Katowicach. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego. Absolwent Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej z 1997 roku. W 1999 roku uzyskał tytuł Mastére spécialisé Banque at Ingénierie Financiére Szkoły Biznesu ESC Toulouse. Zdobywał doświadczenie w dziale finansowym Unilever oraz był konsultantem Ernst & Young, gdzie doradzał największym

Danuta Pajewska

Radca prawny, Partner w kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Danuta Pajewska jest radcą prawnym, partnerem odpowiedzialnym za praktykę rynków kapitałowych i instytucji finansowych. Zajmuje się zagadnieniami prawa papierów wartościowych oraz prawa rynku kapitałowego i instytucji finansowych, transakcjami na rynku kapitałowym, problematyką corporate governance i business compliance, zwłaszcza w zakresie spółek publicznych, a także zagadnieniami outsourcingu.

Brała udział w przygotowywaniu prawnych części prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych związanych z emisją akcji, obligacji i produktów strukturyzowanych. Doradzała przy pozyskiwaniu środków na rynkach kapitałowych, nabywaniu znacznych pakietów akcji spółek publicznych, wykonywaniu obowiązków informacyjnych związanych z transakcjami na rynku kapitałowym, oferowaniu zagranicznych papierów wartościowych w Polsce, a także w zakresie regulacyjnych aspektów funkcjonowania instytucji finansowych (biur maklerskich, banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń) i oferowania produktów finansowych oraz outsourcingu usług. Reprezentowała wielu klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Jest współautorką książki „Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć” wydanej przez LexisNexis Polska we współpracy z kancelarią Wardyński i Wspólnicy (Warszawa 2013).

dr Anna Partyka-Opiela

Radca prawny, Senior Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Doktor prawa, posiada wieloletnie doświadczenie jako prawnik wewnętrzny, gdzie zajmowała się doradztwem w zakresie compliance, brała udział w procesach integracyjnych i restrukturyzacyjnych, w tym w zintegrowaniu i zbudowaniu połączonych systemów compliance (regulacje krajowe, FCPA, Biribery Act, zamówienia publiczne).

Świadczy bieżące doradztwo z zakresu compliance, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, reklamą, korupcją, corporate governance, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją systemów i przedsiębiorstw. Anna posiada także doświadczenie w obszarze kontroli wewnętrznej, doradztwa w sprawach spornych, audytów zgodności i audytów śledczych oraz projektów z zakresu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć. Prowadziła liczne projekty związane z analizą i usprawnianiem procesów i procedur, zapobieganiem nadużyciom wewnętrznym, konfliktom interesów oraz działaniom o charakterze antykorupcyjnym, w tym szczególnie w branżach regulowanych, jak ochrona zdrowia i rynek farmaceutyczny.

Data: 5 kwietnia 2017 roku
Czas trwania: ok. 60 minut

Obejrzyj relację

Jeśli już wypełniłeś formularz wpisz tylko swój e-mail.