Relacja z webinarium "Harvard Business Review Polska"

Jednym z najpotężniejszych narzędzi, które znacząco poprawia efektywność firmy, a zarazem wspiera dynamiczne zmiany w jej obrębie jest outsourcing procesów biznesowych (ang. Business Process Outsourcing – BPO). Polega on na zleceniu określonych zadań zewnętrznej organizacji lub wyodrębnionej jednostce wewnątrz grupy. Jak pokazuje raport HBRP, motywacje do korzystania z outsourcingu zmieniają się dynamicznie, tak samo jak realia biznesowe. Najważniejsze wyzwania BPO dotyczą obecnie dopasowania obu stron do projektu, otwartości w relacjach i zrozumienia oczekiwań branży nabywcy. Niestety, nie każda firma jest świadoma tych przeobrażeń i nie potrafi wypracować odpowiedniego modelu współpracy. Jak wygląda outsourcing w dzisiejszym świecie? Czym jest wartość dodana? Co stanowi podstawę dobrego porozumienia między przedsiębiorstwami?

Obejrzyj relację z webinarium „Harvard Business Review Polska”:

  • dowiesz się, jak branża outsourcingowa dostosowuje się do zmienności rynkowej,
  •  poznasz techniki, dzięki którym dopasujesz zewnętrznych pracowników do standardów pracy klienta i kultury organizacyjnej,
  •  omówimy, dlaczego potencjał globalizacji odgrywa znaczącą rolę w optymalizacji usług,
  • zapoznasz się z metodami na utrzymanie wysokiego poziomu zaangażowania i odpowiedzialności pracowników,
  • zyskasz wiedzę na temat budowania przewagi konkurencyjnej dzięki outsourcingowi,
  •  sprawdzisz, czy cyfryzacja ma wpływ na wzbogacanie oferty branżowej o nowe usługi,
  • dostaniesz odpowiedź na pytanie: jakie procesy outsourcujemy dzisiaj, a jakie będziemy zlecać na zewnątrz za 5 lat?

Partner projektu:

Eksperci projektu:

Filip Aryanowicz
Wiceprezes Bisar SA

Ekspert w dziedzinie outsourcingu procesów. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenie w zakresie zarządzania dużymi organizacjami oraz zasobami ludzkimi, zdobywał kierując spółkami nie tylko w Polsce, ale również w Londynie, Dubaju, na Ukrainie i na Malcie. Wiedzę oraz rozwiązania, pozyskane z rynków zagranicznych, z powodzeniem wykorzystuje w ramach Bisar SA, wdrażając nowoczesny model współpracy z największymi polskimi przedsiębiorstwami. Wśród klientów korzystających z usług Bisar wymienić należy m,.in. takich potentatów jak LPP, Zalando, Animex, Sokołów, czy Skanska. Filip Aryanowicz jest autorem wielu publikacji z zakresu zarządzania oraz rynku pracy.

Grażyna Sadowska – Malczewska
Partner Zarządzający PKF BPO Consult

Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Studiowała również na Uniwersytecie Lizbońskim – Universidade Nova de Lisboa. Od 2003r. związana ze Spółką PKF Consult. Posiada państwowe uprawnienia usługowego prowadzenia ksiąg oraz zdane egzaminy państwowe w postępowaniu na biegłego rewidenta. Posiada wieloletnie doświadczenie z obszaru rachunkowości, rachunkowości zarządczej, podatków, kontrolingu, organizacji czasu pracy i HR. Wielokrotnie uczestniczyła
w optymalizacji procesów biznesowych, we wdrażaniu nowych systemów finansowo-księgowych oraz innych systemów i narzędzi informatycznych. Obecnie w PKF BPO Consult zajmuje stanowisko Dyrektora Generalnego.

mgr inż. Marcin Trojnacki
Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.  Niezależny Ekspert ds. efektywności energetycznej, Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Energią według ISO 50001, Audytor energetyczny.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zużyciem energii i procesami produkcyjnymi zdobyte w kraju i za granicą. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2006 r. w Browarze Beamish & Crawford w Cork w Irlandii na stanowisku Manufacturing Support Manager i Energy Manager. W roku 2009 r. objął stanowisko Chief Energy Engineer w międzynarodowej firmie z siedzibą w Irlandii skupiającej się na doradztwie w zakresie zarządzania energią i poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.

Współtwórca i Prezes Zarządu EnMS Polska Sp. z o.o. Twórca koncepcji innowacyjnego oprogramowania do monitorowania poprawy efektywności energetycznej i świadczenia usług zarządzania popytem oferowanego przez EnMS Polska Sp. z o.o. – systemu informatycznego energyBIS.

Dagmara Witt-Kuczyńska
Dyrektor operacyjny TMF Group w Polsce

Dagmara Witt-Kuczyńska zarządza polskim oddziałem TMF Group.

Kieruje zespołem ponad 400 specjalistów w Warszawie i Katowicach obsługującym ponad 800 klientów. Współpracuje z zarządem TMF Group w ramach klastra Central Europe North obejmującego Polskę, Czechy, Słowację i Ukrainę, w zakresie rozwoju i wdrożenia regionalnej strategii Grupy. Sprawuje nadzór operacyjny nad dostarczaniem usług w obszarze kluczowych kompetencji polskiego oddziału: Kadr i Płac, Księgowości i Podatków oraz Sekretariatu Korporacyjnego.

Dagmara Witt-Kuczyńska jest absolwentką kierunku Finanse i Bankowość w Głównej Szkole Handlowej w Warszawie. Posiada tytuł Biegłego Rewidenta nadany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów oraz tytuł FCCA, przyznawany przez The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Prowadzący:

Mariusz Smoliński
Dyrektor Działu Badań i Analiz, ICAN Research

Absolwent Wydziału Marketingu i Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Badaniami marketingowymi zajmuje się od 1998 roku. Pracował w kilku firmach badawczych na stanowiskach kierowniczych: MEMRB, Synovate, IPSOS. Odpowiedzialny był za budowanie standardów realizacji badań, prowadzenie jakościowo-ilościowych zespołów badawczych oraz koordynację złożonych programów badawczych o zasięgu lokalnym i globalnym. W ciągu 19 lat prowadził ponad 1000 projektów badawczych dla różnych branż. Prowadził warsztaty strategiczne, budował modele badawcze i wdrażał nowe metodologie, odpowiadał za sprzedaż i marketing w firmach badawczych. W ICAN Research odpowiedzialny jest za nadzór merytoryczny nad realizacją badań ad hoc, rozwój i wdrażanie nowych metodologii badawczych opartych na wiedzy „Harvard Business Review Polska” oraz konsulting na różnych etapach prowadzenia projektów badawczych.

Czas trwania: ok. 60 minut

Obejrzyj relację

Jeśli już wypełniłeś formularz wpisz tylko swój e-mail.