Relacja z webinarium „Harvard Business Review Polska” i ADP Polska.

Jesteśmy na ostatnim etapie przygotowań do wdrożenia PPK w firmach. Pozostało coraz mniej czasu na uzupełnienie braków w wiedzy na ten temat. O czym jeszcze musi pamiętać pracodawca, aby móc z sukcesem i bez niepotrzebnych stresów wprowadzić w swojej organizacji Pracowniczy Plan Kapitałowy?

Obejrzyj relację z webinarium HBRP i ADP Polska i posłuchaj ekspertów, którzy przeprowadzą Cię przez proces wdrażania PPK krok po kroku.

Oglądając webinarium dowiesz się m.in.:

  • Jakie są kryteria wyboru instytucji finansowej z perspektyw procesów kadrowo płacowych?
  • Jak zaplanować procesy PPK od strony technologicznej? Jakie funkcjonalności powinien mieć system kadrowo-płacowy?
  • Jaką formę obiegu dokumentów i ich archiwizacji wybrać w procesie PPK – tradycyjną czy elektroniczną?
  • Jak naliczać wpłaty na PPK oraz jak wykonywać korekty (wiadome i niewiadome oraz wyzwania)?
  • Jak komunikować się z pracownikami w zakresie procesów obsługi PPK?
  • Jak ADP będzie wspierać swoich Klientów w procesie PPK?

Partnerzy wydarzenia

Prelegenci wydarzenia

Tomasz Czerkies
Radca prawny, ADP Polska

Tomasz Czerkies jest związany z ADP Polska od 2007 roku. Jako radca prawny zajmuje się opracowywaniem ekspertyz, sporządzaniem opinii prawnych, reprezentowaniem firmy w kontaktach z organami państwowymi, jak również klientami oraz identyfikowaniem zmian prawnych. Na co dzień specjalizuje się w problematyce prawa pracy, prawa cywilnego, prawa podatkowego, ochrony danych osobowych i ubezpieczeń społecznych, a także w zagadnieniach związanych z zatrudnieniem i relacjami między pracodawcą a pracownikiem. Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W swojej karierze zawodowej pracował m.in. w Państwowej Inspekcji Pracy, początkowo pełniąc funkcję Specjalisty ds. Prawnych, a później Inspektora Pracy. Był również członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego, gdzie podejmował rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu prawa administracyjnego. Z branżą jest związany od 2001 r.

Marcin Mika
Dyrektor ds. Kluczowych Klientów, ADP Polska

Marcin Mika jako Dyrektor ds. Kluczowych Klientów w ADP Polska odpowiada za zarządzanie i optymalizację procesów biznesowych klientów poprzez opracowywanie i wdrażanie rozwiązań dostosowanych do ich indywidualnych wymagań i potrzeb. Posiada szeroką wiedzę w obszarze procesów kadrowo płacowych, zarządzania kapitałem ludzkim, projektowania oraz wdrażania rozwiązań technologicznych. Z ADP Polska związał się już w 2004 r., by kolejno awansować na stanowiska o coraz wyższym stopniu odpowiedzialności w dziale Współpracy z Klientem. Uczestniczył w procesie budowania funkcjonalności e-ZLA w PUE, reprezentując punkt widzenia pracodawców – za zaangażowanie w popularyzację elektronicznych zwolnień lekarskich w 2019 roku otrzymał od ZUS wyróżnienie „Ambasador e-ZLA”. Jest absolwentem Politechniki Opolskiej, Politechniki Warszawskiej oraz Akademii Leona Koźmińskiego.

Urszula Wysocka
Dyrektor Rozwoju Biznesu, ICAN Institute

Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyplom Executive Master of Business Administration Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest wykładowcą na WSB. W ICAN Institute odpowiada za projekty partnerskie z podmiotami w sektorze finansowym oraz innych branżach, realizuje programy dla menedżerów i pracowników instytucji finansowych. W trakcie kariery zawodowej zdobyła doświadczenie w zarządzaniu bankowością we wszystkich jej obszarach. Uczestniczyła w projektach mających na celu poprawę efektywności zarządzania w największych bankach w Polsce. Pracowała w firmach należących do największych grup finansowych na świecie, m.in. w Pekao S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz PZU S.A., a także współpracowała z Komisją Nadzoru Finansowego oraz Związkiem Banków Polskich. Opiekun Klubu CFO, liderka Klubu Kobiet HBRP.

Data: 3 lipca 2019 roku
Czas trwania: ok. 60 minut

Obejrzyj relację

Jeśli już wypełniłeś formularz wpisz tylko swój e-mail.