„Harvard Business Review Polska” i ADP Polska zapraszają na webinarium.

Jesteśmy na ostatnim etapie przygotowań do wdrożenia PPK w firmach. Pozostało coraz mniej czasu na uzupełnienie braków w wiedzy na ten temat. O czym jeszcze musi pamiętać pracodawca, aby móc z sukcesem i bez niepotrzebnych stresów wprowadzić w swojej organizacji Pracowniczy Plan Kapitałowy?

Weź udział w webinarium HBRP i ADP Polska i posłuchaj ekspertów, którzy przeprowadzą Cię przez proces wdrażania PPK krok po kroku oraz odpowiedzą na Twoje pytania.

Podczas spotkania dowiesz się m.in.:

  • Jakie są kryteria wyboru instytucji finansowej z perspektyw procesów kadrowo płacowych?
  • Jak zaplanować procesy PPK od strony technologicznej? Jakie funkcjonalności powinien mieć system kadrowo-płacowy?
  • Jaką formę obiegu dokumentów i ich archiwizacji wybrać w procesie PPK – tradycyjną czy elektroniczną?
  • Jak naliczać wpłaty na PPK oraz jak wykonywać korekty (wiadome i niewiadome oraz wyzwania)?
  • Jak komunikować się z pracownikami w zakresie procesów obsługi PPK?
  • Jak ADP będzie wspierać swoich Klientów w procesie PPK?

To Twoja ostatnia szansa na uzupełnienie wiedzy w tym obszarze! Nie czekaj, aż będzie za późno.

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, otrzymasz instrukcje logowania do webinarium.

Partnerzy wydarzenia

Prelegenci wydarzenia

Tomasz Czerkies
Radca prawny, ADP Polska

Tomasz Czerkies jest związany z ADP Polska od 2007 roku. Jako radca prawny zajmuje się opracowywaniem ekspertyz, sporządzaniem opinii prawnych, reprezentowaniem firmy w kontaktach z organami państwowymi, jak również klientami oraz identyfikowaniem zmian prawnych. Na co dzień specjalizuje się w problematyce prawa pracy, prawa cywilnego, prawa podatkowego, ochrony danych osobowych i ubezpieczeń społecznych, a także w zagadnieniach związanych z zatrudnieniem i relacjami między pracodawcą a pracownikiem. Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W swojej karierze zawodowej pracował m.in. w Państwowej Inspekcji Pracy, początkowo pełniąc funkcję Specjalisty ds. Prawnych, a później Inspektora Pracy. Był również członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego, gdzie podejmował rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu prawa administracyjnego. Z branżą jest związany od 2001 r.

Marcin Mika
Dyrektor ds. Kluczowych Klientów, ADP Polska

Marcin Mika jako Dyrektor ds. Kluczowych Klientów w ADP Polska odpowiada za zarządzanie i optymalizację procesów biznesowych klientów poprzez opracowywanie i wdrażanie rozwiązań dostosowanych do ich indywidualnych wymagań i potrzeb. Posiada szeroką wiedzę w obszarze procesów kadrowo płacowych, zarządzania kapitałem ludzkim, projektowania oraz wdrażania rozwiązań technologicznych. Z ADP Polska związał się już w 2004 r., by kolejno awansować na stanowiska o coraz wyższym stopniu odpowiedzialności w dziale Współpracy z Klientem. Uczestniczył w procesie budowania funkcjonalności e-ZLA w PUE, reprezentując punkt widzenia pracodawców – za zaangażowanie w popularyzację elektronicznych zwolnień lekarskich w 2019 roku otrzymał od ZUS wyróżnienie „Ambasador e-ZLA”. Jest absolwentem Politechniki Opolskiej, Politechniki Warszawskiej oraz Akademii Leona Koźmińskiego.

Urszula Wysocka
Dyrektor Rozwoju Biznesu, ICAN Institute

Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyplom Executive Master of Business Administration Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest wykładowcą na WSB. W ICAN Institute odpowiada za projekty partnerskie z podmiotami w sektorze finansowym oraz innych branżach, realizuje programy dla menedżerów i pracowników instytucji finansowych. W trakcie kariery zawodowej zdobyła doświadczenie w zarządzaniu bankowością we wszystkich jej obszarach. Uczestniczyła w projektach mających na celu poprawę efektywności zarządzania w największych bankach w Polsce. Pracowała w firmach należących do największych grup finansowych na świecie, m.in. w Pekao S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz PZU S.A., a także współpracowała z Komisją Nadzoru Finansowego oraz Związkiem Banków Polskich. Opiekun Klubu CFO, liderka Klubu Kobiet HBRP.

Data: 3 lipca 2019 roku
Godzina: 14:00
Czas trwania: ok. 60 minut

Zgłoś udział