Relacja z webinarium „Harvard Business Review Polska”

Według Indeksu Złożoności Finansowej 2017 opracowanego przez TMF Group, Ameryka Łacińska jest jednym z najbardziej skomplikowanych regionów na świecie pod względem przepisów rachunkowych i podatkowych, natomiast Kajmany – najmniej. Na którym miejscu plasuje się Polska? Jak wypada na tle innych państw europejskich? Jakie wyzwania stoją przed przedsiębiorstwami działającymi globalnie? Poznaj skuteczne metody zarządzania rachunkowością i podatkami w wymiarze międzynarodowym oraz uzyskaj odpowiedzi na najbardziej palące pytania dotyczące jurysdykcji podatkowych w Polsce i na świecie.

Obejrzyj relację z webinarium Jak skutecznie zarządzać rachunkowością i podatkami działając globalnie?, organizowanego przez redakcję „Harvard Business Review Polska” oraz TMF Poland, wiodącego dostawcę globalnych usług dla biznesu, podczas którego Mikołaj Pluciński (Managing Director w TMF Poland) oraz eksperci z międzynarodowych kancelarii prawnych Backer & Mackenzie oraz Garrigues opowiedzą m.in. o tym:

  • z jakimi wyzwaniami w zakresie rachunkowości i podatków muszą zmagać się firmy działające w wymiarze globalnym?
  • które kraje na świecie charakteryzują się najbardziej złożonymi przepisami rachunkowymi i podatkowymi oraz jak na ich tle wypada Polska?
  • jakie kluczowe wyzwania stoją przed międzynarodowymi przedsiębiorstwami próbującymi zrozumieć system podatkowy w Polsce?

Parter projektu:

Prowadzący:

Mikołaj Pluciński
Dyrektor Zarządzający TMF Poland

Mikołaj Pluciński dołączył do TMF Poland w 2000 roku otwierając biuro w Katowicach. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego. Absolwent Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej z 1997 roku. W 1999 roku uzyskał tytuł Mastére spécialisé Banque et Ingénierie Financiére Szkoły Biznesu ESC Toulouse. Zdobywał doświadczenie w dziale finansowym Unilever oraz był konsultantem Ernst & Young, gdzie doradzał największym światowym korporacjom.

Piotr Wysocki
Partner, Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspolnicy sp.k.

Piotr Wysocki od 2009 r. pełni funkcję partnera w zespole podatkowym Baker McKenzie w Warszawie. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatków dochodowych oraz międzynarodowym prawie podatkowym. Jego praktyka obejmuje doradztwo przy transakcjach fuzji i przejęć, transakcjach finansowania oraz transakcjach na rynku kapitałowym. Doradza również przy licznych międzynarodowych procesach reorganizacyjnych oraz strukturyzacji inwestycji dokonywanych w Polsce przez zagraniczne korporacje i fundusze private equity. Prowadził również szereg projektów na rzecz polskich dużych i średnich spółek oraz ich właścicieli, w tym w zakresie ekspansji zagranicznej. Reprezentuje klientów w sporach przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących przede wszystkich podatków dochodowych.

Uznany ekspert w zakresie doradztwa transakcyjnego. W latach 2010-2015 laureat rankingu firm doradztwa podatkowego Dziennika Gazety Prawej w kategorii Fuzje i Przejęcia, a w 2017 r. w kategorii Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Rekomendowany również przez liczne rankingi międzynarodowe (Legal 500, Chambers czy Tax Directors’ Handbook).

Mateusz Przygodzki
Szef Działu Bankowości i Finansów, Garrigues Warszawa

Radca prawny, w kancelarii GARRIGUES Polska odpowiada za praktykę Banking & Finance. Posiada ponad 17 lat doświadczenia w zakresie świadczenia pomocy prawnej na rzecz różnych podmiotów, z czego 12 lat na rzecz firm oraz instytucji finansowych. W trakcie pracy w instytucjach finansowych koncentrował się w szczególności na tematyce związanej z rynkiem transakcji terminowych i pochodnych, a także produktów inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych oferowanych klientom korporacyjnym oraz detalicznym banków, ale posiada także znaczące doświadczenie w innych obszarach. Autor licznych publikacji o tematyce prawniczej oraz wykładowca na konferencjach oraz seminariach skierowanych do przedsiębiorców z różnych sektorów. Przez 12 pracował na rzecz podmiotów wchodzących w skład jednej z największych grup finansowych na świecie w Polsce oraz za granicą. Początkowo jako prawnik, a następnie jako Dyrektor w Pionie Prawnym banku, gdzie współkierował Zespołem Prawnym odpowiedzialnym za obsługę Pionu Skarbu. Mateusz otrzymał odznakę honorową Związku Banków Polskich, a także został uhonorowany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego odznaką: “Zasłużony dla bankowości RP”. W ramach grup roboczych utworzonych przy ZBP współuczestniczył w pracach przygotowujących dokumentację standardową rynku międzybankowego dotycząca transakcji terminowych i pochodnych, oraz kredytowych instrumentów pochodnych.

Data: 20 września 2017 roku
Czas trwania: ok. 45 minut

Obejrzyj relację

Jeśli już wypełniłeś formularz wpisz tylko swój e-mail.