Relacja z webinarium „Harvard Business Review Polska”

Problem zaległych płatności dotyczy praktycznie każdej firmy. Badanie Coface potwierdza, że 99% firm w Polsce doświadcza opóźnień w płatnościach.

Nie płacisz, ponieważ inni nie płacą Tobie. Opóźnienie narasta. Przepisy wymuszają w pierwszej chwili pokrycie zobowiązań skarbowych i pracowniczych. Kontrahenci niecierpliwią się, atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Utrata płynności finansowej czeka już na horyzoncie.

Przerwij to błędne koło!

Choć większa część polskich firm nie radzi sobie z windykacją należności, nawet te najmniejsze są w stanie zabezpieczyć się na wypadek ewentualnych opóźnień. Wiemy jak to zmienić i chętnie podzielimy się tą wiedzą podczas webinarium „Harvard Business Review Polska”:

Firma mądra przed szkodą. Jak zabezpieczyć się przed niezapłaconymi fakturami?

Oglądając relację z naszego spotkania online, dowiesz się, jak radzić sobie z zarządzaniem należnościami na każdym etapie współpracy z klientem.

Zaproszeni eksperci wyjaśniali między innymi:

  • w jaki sposób zapobiegać powstaniu opóźnień już na etapie zawierania umowy z klientem?
  • jak motywować klienta do terminowej spłaty?
  • co zrobić natychmiast po przekroczeniu terminu zapłaty?
  • kiedy zwrócić się o pomoc do prawnika, a kiedy skorzystać z faktoringu?
  • w jakich sytuacjach kierować sprawę do sądu?
  • czy biura informacji gospodarczej mogą pomóc w zarządzaniu płynnością?

Dzięki ścisłej współpracy z wiodącymi przedsiębiorstwami w branży odzyskiwania należności i faktoringu, mamy rzetelne informacje, które pomożemy Ci przekuć w wyniki!

Partnerzy wydarzenia

Prelegenci wydarzenia

Rafał Chraboł
Prezes Zarządu Smart Faktor SA

Wieloletni praktyk w dziedzinie finansów.  Architekt rozwiązań opartych na technologii rejestrów rozproszonych (DLT). Project Manager posiadający międzynarodowe kwalifikacje potwierdzone przez Instytut APMG. Entuzjasta kryptografii cyfrowej oraz technik konsensusu. Autor koncepcji krajowej platformy rejestracji dokumentów obrotu gospodarczego opartej na technologii rejestrów rozproszonych (DLT). Twórca sektorowej koncepcji nadzoru nad przemieszczaniem paliw płynnych w Polsce oraz kontroli poboru akcyzy w łańcuchu dostaw opartej na technologii Blockchain. Certyfikowany ekspert w zakresie Blockchain Hyperledger Technologies. Redaktor dziennika Fintech Daily poświęconego technologii Blockchain oraz rozwiązaniom Fintech.  Doradca Zarządu PCTA ds technologii Blockchain.

Piotr Maciągowski
Prezes zarządu, e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Od ponad 15 lat związany z branżą finansową. Był odpowiedzialny za przygotowanie oraz realizację strategii sprzedaży dla czołowych spółek consumer finanse w Polsce. Doświadczenie zdobywał pracując zarówno w korporacjach jak i spółkach, które tworzył jako Zarząd, akcjonariusz, udziałowiec.

Z e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o. związany od samego początku jej działania. Przez ponad rok był prokurentem spółki, od września 2018 reprezentuje spółkę jako Prezes Zarządu.

Paweł Perekitko
członek Zarządu, Santander Factoring Sp. z o.o.

Od 15 lat związany z rynkiem faktoringu. Doświadczenie zdobywał w spółce będącej jednym z liderów rynku, od 2010r. był odpowiedzialny za rozwój współpracy z klientami strategicznymi. Uczestniczył w wielu projektach związanych z rozwojem produktów faktoringowych i wdrażaniem niestandardowych rozwiązań. Od 2019r. pełni funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za obszar sprzedaży Santander Factoring Sp. z o.o.

Edyta Szymczak
prezes zarządu, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Z branżą finansową związana od ponad 14 lat, w tym od ponad 10 lat z rynkiem wymiany informacji gospodarczej. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Handlu Zagranicznego Kierunku Menedżerskiego. W swojej karierze zawodowej pełniła funkcje m.in. dyrektora sprzedaży,  dyrektora operacyjnego, pełnomocnika zarządu, członka zarządu. Od 2007 roku w Grupie Kapitałowej KRUK. W latach 2009-2011 w Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A. odpowiadała za monitoring zgodności działalności Biura Informacji Gospodarczej z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w obszarze autonomicznym oraz hybrydowym w ramach usług zintegrowanych w Grupie Kapitałowej. Nadzorowała również obsługę konsumentów. Od połowy 2011 roku jest prezesem zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. Od czerwca 2015 roku członek Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych w Konfederacji Lewiatan. Członek wielu rad programowych. W przeszłości również członek Komisji Etyki w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Przemysław Trajdos

menadżer ds. transakcji strategicznych, Grupa KRUK

Od 15 lat związany z rynkiem zarządzania wierzytelnościami. Na początku swojej kariery zawodowej zdobywał swoje doświadczenie jako menadżer w Euro Bank S.A., nadzorując postępowania windykacyjne oraz restrukturyzacyjne. W lutym 2016 roku dołączył do Grupy KRUK. Jest w niej odpowiedzialny za inwestycje w wierzytelności na rynku polskim. W ciągu ostatnich 3 lat sfinalizował kilkadziesiąt transakcji nabycia portfeli wierzytelności z sektora bankowego oraz pozabankowego. Na co dzień pracuje przede wszystkim na zabezpieczonych portfelach korporacyjnych.

Prowadząca

Urszula Wysocka
Dyrektor Rozwoju Biznesu/Ekspert

Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyplom Executive Master of Business Administration Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest wykładowcą na WSB. W ICAN Institute odpowiada za projekty partnerskie z podmiotami w sektorze finansowym oraz innych branżach, realizuje programy dla menedżerów i pracowników instytucji finansowych. W trakcie kariery zawodowej zdobyła doświadczenie w zarządzaniu bankowością we wszystkich jej obszarach. Uczestniczyła w projektach mających na celu poprawę efektywności zarządzania w największych bankach w Polsce. Pracowała w firmach należących do największych grup finansowych na świecie, m.in. w Pekao S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz PZU S.A., a także współpracowała z Komisją Nadzoru Finansowego oraz Związkiem Banków Polskich. Opiekun Klubu CFO, liderka Klubu Kobiet HBRP.

Data: 17 czerwca 2019 roku
Czas trwania: ok. 60 minut

Obejrzyj relację

Jeśli już wypełniłeś formularz wpisz tylko swój e-mail.